Tilskudd til bedriftsintern opplæring (BIO-midler)

Både små og store bedrifter kan få fylkeskommunale tilskudd til opplæring av egne ansatte for å unngå oppsigelser (BIO-midler).

Bedriftsintern opplæring (BIO) er en støtteordning for bedrifter med omstillingsbehov og mulighet for videre utvikling gjennom kompetansetiltak.

Bedriften kan få tilskudd til kostnader knyttet til opplæring, samt til lønnsutgifter til deltakerne.

Søk BIO-midler hos din fylkeskommune

Det er fylkeskommunene som har ansvaret for tildeling av BIO-midler. Klikk deg inn på din fylkeskommune nedenfor for mer informasjon om hvordan du går frem for å søke.

Getting Things Done er en metodikk som vil øke bedriftens effektivitet ved at de ansatte hjelper de ansatte med å redusere stress og distraksjoner, samtidig som de får et godt system for å ta raske beslutninger i tråd med bedriftens prioriteringer. Metodikken brukes av små og store bedrifter over hele verden med svært gode resultater, og 97% av kursdeltakerne vil anbefale kurset til andre.

Ta kontakt med oss via skjemaet under for å få all nødvendig informasjon knyttet til opplæringstilbudet dere ønsker. Kursoversikten finner du i menyen til høyre.

Kontaktskjema for bedrifter som er interesserte i å søke offentlig støtte for bedriftsinternt opplæring.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.

 

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen