Foredrag vi holder

Foredrag om Getting Things Done (GTD) metodikken

Temaer:

Information overflow og en verden i endring
Den produktive opplevelse – hva kjennetegner den?
Den uproduktiv opplevelse – hva kjennetegner den?

Metodikkens fem faser:

– samle
– behandle
– organisere
– revidere
– utføre

To grunnprinsipper for metodikken

– hvordan få et klart hode?
– hvordan huske det du må huske?

Produktivitetstips:

– Hvordan oppnå Inbox Zero på epost? (Altså tom innboks)
– Hvordan unngå avbrytelser for å oppnå bedre produktivitet?

Avbrytelser og multitasking:

– Virker multitasking? Er det effektivt? Eksperiment i salen for å finne det ut.

Pris

15 000.- til 45 000.- eks mva.
Prisen avhenger av lokasjon og antall tilhørere
Reise fra vårt kontor i Gardermoen Business Centre (km-godtgjøring eller annen reisemåte) og evt opphold kommer i tillegg til alle priser oppgitt. Priser på undervisning er unntatt mva.

Foredraget og Workshop: Gode møter!

Vår hypotese:

NÅR MØTEKULTUREN SETTER SEG – FORTRENGER DEN FORNUFTEN
VED Å STILLE KRITISKE SPØRSMÅL GJENINNFØRER MAN FORNUFTEN

Foredrag 45 minutter: Hva er et godt møte?:

 • Hva er de beste praksisene for å oppnå gode møter i den nye hybride hverdagen.
 • Hva er det vi forsøker å oppnå med møtet? Ønsket utfall med møtene.
 • Hvordan innvirker møtekultur på møtenes verdi?
  • Hva er det vi forsøker å oppnå?
  • Hva er den Neste handlingen?
  • Hvem har ansvaret?
  • Hva er tidsfristen?
 • Gode personlige møtevaner, hva er det?
 • Viktigheten av godt forarbeid og nødvendigheten av etterarbeid
 • Hvilke møteformer egner seg best til hva?
Verdi: gi øket bevissthet omkring møter og hvordan disse kan gi større uttelling.

Workshop 60 minutter: Hvordan kan vi forbedre våre møter?

Del1:

Avdelingsvise diskusjoner omkring emner:
 • Hvilke møter har vi? Og hvordan kan vi forbedre disse?
 • Hvordan kan jeg forbedre meg til møtet?
 • Hvordan kan jeg bli bedre på etterarbeid?
Skal workshop fungere så bør de som naturlig møtes i møter samles i workshop for å diskusjon. Om møteledere ikke er tilstede så blir workshop ikke beslutningsdyktig til å beslutte endring.

Del 2:

Oppsummering i plenum:
 • Hvilke endringer har vi blitt enige om?
 • Hvilke rutiner og kultur skal vi ha på forarbeid og etterarbeid?

Pris

Ca. 35 000.- eks mva. Prisen avhenger av lokasjon og antall tilhørere og grad av skreddersøm som ønskes. Reise fra vårt kontor i Gardermoen Business Centre (km-godtgjøring eller annen reisemåte) og evt opphold kommer i tillegg til alle priser oppgitt. Priser på undervisning er unntatt mva. Foredrag og workshop holdes av: Morten Røvik

Foredrag og Workshop: Det velfungerende hybride kontor

En drøy times foredrag og workshops etterpå. Tilsammen 2 timer.

Egnet til å skape en positiv dialog i avdelinger/bedriften om hvordan vi sørger for en god og konstruktiv samhandling i den hybride hverdagen.

Workshops: jobbe frem et felles forslag til hvordan skal vi forholde oss til avbrytelser, støy og behov for stilletid. Samt bruk av åpent landskap, stillerom og møterom. 

Passer for grupper opp til 100 personer.

Foredrag og workshop krever en god forutliggende dialog med HR og ledere for å tilpasse foredraget og workshop til hva dere ønsker å oppnå.

Pris:

På forespørsel

Introduksjon til GTD

45 minutters introduksjon til GTD og hvilke resultater dere kan oppnå med metodikken.

Tema:
Informasjons(over)flyt og en verden i endring.

GTD-metodikkens to grunnprinsipper:
– Hvordan få et klart hode?
– Hvordan huske det du må huske?

Gjennomgang av de 5 stegene i Getting Things Done:
1. Samle
2. Behandle
3. Organisere
4. Revidere
5. Utføre

Produktivitetstips:
– Hvordan oppnå tom innboks overalt (også epost)?
– Hvordan håndtere avbrytelser så smidig som mulig?

Avbrytelser og multitasking:
– Virker multitasking? Er det effektivt? Eksperiment i salen for å finne det ut.

Pris:

Gratis for potensielle kunder

Våre foredragsholdere

Morten Røvik er vår mest erfarne foredragsholder og rådgiver. Han har holdt flere hundre foredrag og vår svært gode tilbakemeldinger fra både tilhørere og oppdragsgiver.
Les mer om Morten her.

Foredrag Morten holder:

 • Getting Things Done (GTD) metodikken 
 • Gode møter!
 • Det velfungerende hybride kontor 
 • Introduksjon til GTD
Morten Røvik

Morten Røvik

MASTER TRAINER

Certified GTD Trainer
Certified GTD Workflow Coach
Certified GTD Virtual Coach
Certified GTD Master Trainer

Espen Agøy Hegge er utdannet lærer og er vår daglige leder. Espen får svært gode tilbakemeldinger fra både tilhørere og oppdragsgiver.
Les mer om Espen her.

Espen holder:

 • Getting Things Done (GTD) metodikken 
 • Det velfungerende hybride kontor 
 • Introduksjon til GTD
Espen Agøy Hegge

Espen Agøy Hegge

Daglig leder

Certified GTD Trainer

Karl Ivar Refseth er sertifisert som både trainer og coach og holder gode introduksjonforedrag om GTD.
Les mer om Karl Ivar her.

Karl Ivar holder:

 • Getting Things Done (GTD) metodikken 
 • Introduksjon til GTD
Karl Ivar Refseth

Karl Ivar Refseth

TRAINER & COACH

Certified GTD Trainer
Certified GTD Workflow Coach
Certified GTD Virtual Coach

Anna Stina Næss er sertifisert som trainer og jobber også som Kultursjef i Risør kommune.
Les mer om Anna Stina her.

Anna Stina holder:

 • Getting Things Done (GTD) metodikken 
 • Introduksjon til GTD

Certified GTD Trainer

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Rull til toppen