Kjøpsvilkår

Les også vår personvernerklæring.

Juridiske parter

Selger er Vital Learning AS, Postboks 26, 2051 Jessheim, nettbutikk@vitallearning.no, 63 99 55 33, org.nr 999 202 934, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Aldersgrense

Minimumsalder for kjøp er 18 år.

Betaling

Selgeren kan kreve betaling for varen eller tjenesten fra det tidspunkt den blir bestilt av kjøperen.

Betaling kan skje ved faktura, kredittkort eller debetkort via Anyday/Clearhaus, eller via Vipps. 

Ved betaling med faktura, blir fakturaen til kjøperen utstedt når varen blir bestilt. Betalingsfristen fremgår av fakturaen og er på minimum 14 dager fra mottak.

Angrefrist

Tjenester
Når betaling for din ordre er godkjent, sendes ordrebekreftelse og angrefristskjema på e-post i.h.t. kjøpsloven. Angrerettloven fastsetter 14 dagers full returrett på våre tjenester som er kjøpt på nett. Du har krav på å få tilbake alt du har betalt, forutsatt at tjenesten ikke er levert. Ved bruk av angrefrist skal angrefristskjema fylles ut og sendes til oss før tjenesten er levert og senest innen 14 dager. Kurs og coaching anses levert ved kursets/coachingens oppstart.

Kjøp av kurs
Det er bindende påmelding for alle våre kurs. Om seminaret skulle bli avlyst pga f.eks. sykdom hos foredragsholder vil du få refundert hele kjøpesummen.
Vi forbeholder oss retten til å avlyse kurs ved for lav deltakelse. Du vil få refundert hele kjøpssummen om vi avlyser.

Varer
Når betaling for din ordre er godkjent, sendes ordrebekreftelse / faktura og angrefristskjema på e-post i.h.t. kjøpsloven. Angrerettloven fastsetter 14 dagers full returrett på alle varer etter mottak som er kjøpt utenfor fast utsalgssted. Du har krav på å få tilbake alt du har betalt, bortsett fra returporto, etter at varen har blitt levert tilbake. Varen må leveres tilbake ubrukt med intakt emballasje. Ved bruk av angrefrist skal angrefristskjema fylles ut og returneres sammen med varene.

Returpakker sendt i postoppkrav vil ikke bli hentet.

Reklamasjon og Garanti

Selger leverer varer i henhold til produsentenes garantivilkår. Garantitid er begrenset til den garantitid produsentene leverer på det enkelte produkter og gjelder fra leveringstidspunktet. Fraviker produsentens garanti norsk kjøpslov, gjelder det lengste tidsrommet. Forøvrig gjelder de frister og krav for reklamasjon som følger av forbrukerkjøpslovens §27.

Levering og leveringstid

Varene blir normalt sendt 1 til 3 virkedager etter bestilling.

Forventet transporttid gjelder fra varen er sendt fra oss, og vi tar forbehold om hendelser utenfor vår kontroll. Selger benytter Posten som har en fremsendingstid på 3 – 5 virkedager avhengig av strekning.

Er vi eller leverandør utsolgt for et produkt, vil vi ta kontakt med deg for å avtale om du ønsker delvis levering eller et alternativt produkt der dette er naturlig.

Force Majeure

Er selger forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den så som brann, innbrudd, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er selger fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpssum.

Pakkesporing

Pakkesporing blir sendt deg pr. e-post når dine produkt(er) blir sendt dersom dette er bestilt. Kontakt Brings kundeservice på tlf: 04045 eller via www.bring.no dersom pakken din kun er forhåndsmeldt og det er mer enn to-tre virkedager siden pakken burde ankommet. I samarbeid med Bring leverer vi også elektroniske hentelapper via e-post eller SMS.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på gjenstander og dette skyldes at produktet ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne forvente, er selger erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar kommer i følge av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar.

Uavhentede pakker

Henter du ikke pakken din, vil den komme i retur til oss, der returporto vil bli belastet oss. Returfrakt samt et håndteringsgebyr på 39,- vil bli belastet uavhentede pakker som kommer i retur. Alle påløpte kostnader forbundet med å sende pakken til deg på nytt vil bli belastet deg som kunde.

Konfliktløsing

Klager rettes til selger innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen