Finn riktig kurs til dine ansattes behov

Kompetansekartlegging handler om å identifisere de spesifikke ferdighetene, atferdene, evnene og kunnskapen en rolle krever.

Dette muliggjør bedre og mer informerte beslutninger angående ansattes utvikling, ansettelse og opplæring.

Fordelene med kompetansekartlegging handler om å forstå de ansattes nåværende styrker og svakheter, forbedre produktiviteten ved å tilpasse talenter med relevante oppgaver, og effektivisere ansettelsesprosessen.

Seks grunnleggende kompetanseområder

(Klikk for detaljer)

 • Ledelse og styring
 • Kommunikasjon og mellommenneskelige ferdigheter
 • Teamarbeid og samarbeid
 • Selvstendighet og Profesjonalitet
 • Kritisk tenkning og kreativitet
 • Endringsledelse.

L&D-profesjonelle bruker disse kompetansene for å tilpasse talent, fylle talentgap, og lage utviklingsplaner for ansatte.

Ledelse og styring​

Evnen til å formulere mål, organisere mennesker og ressurser, overvåke fremdriften og løse problemer, skape samstemthet, forståelse og engasjement for målene.

Dyktig til å evaluere andres styrker og svakheter, coache og veilede, skape ansvarlighet og gi klare og konstruktive tilbakemeldinger.

OMFATTER:

 • Innflytelse
 • Medarbeiderengasjement
 • Medarbeider- og prestasjonsledelse
 • Talentutvikling
 • Motivasjon

Book 25 min Teamsmøte

Diskuter dine behov med oss

Leadership & Management
Crucial Conversations for Mastering Dialogue

På dette kurset lærer du dialogferdigheter som skaper forståelse, engasjement og forpliktelse.

Deltakerne lærer å:

 • Skape en psykologisk trygghet som gjør det mulig å ha en ærlig, åpen og respektfull dialog.
 • Utvikle ferdigheter til å ta opp de vanskeligste og mest sensitive temaene de møter med medarbeidere, kolleger, ledere og kunder.
Crucial Conversations for Accountability

På dette kurset lærer du hvordan du kan forbedre prestasjonene samtidig som du bygger relasjoner.

Deltakerne lærer å:

 • Sette klare forventninger og håndtere andres manglende evne til å holde sine forpliktelser.
 • Håndtere problemmønstre, diagnostisere årsaker til prestasjonssvikt og finne løsninger på kort og lang sikt.
 • Følge opp og veilede for å gjøre prestasjonsforbedringer permanente.

På dette kurset lærer du dialogferdigheter som skaper forståelse, engasjement og forpliktelse. 

Deltakerne lærer å:

 • Hvordan normer, vaner og uskrevne regler holder dem fast.
 • Hvordan du kan endre hjerter, sinn og atferd.
 • Hvordan involvere formelle ledere og opinionsledere, bygge lidenskap og praksis og tilpasse insentiver og miljø for å støtte nye initiativer.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen