Den gode vinnerkulturen: Kompetanseutvikling på agendaen

Kompetanseutvikling er en av de største konkurransefortrinnene i organisasjonen din. Utnytter du det nok?

Vi vet det så godt, alle sammen. Få faktorer er viktigere for bedriftens resultater enn dyktige og fornøyde ansatte. Gode intensjoner om å tilrettelegge for utvikling, holder ikke. Det må konkret innsats til.

85 % av de spurte i Kompetanserapporten 2023 fra PwC, sier at de ønsker en kombinasjon av faglig og personlig kompetanseutvikling på jobb. Samtidig rapporterer under halvparten at de faktisk får det. 

Dette gapet representerer ikke bare en tapt mulighet for individuell vekst, men også tap av talenter og tapt omdømme for bedriften. Hvordan kan arbeidsgivere og HR-ledere tette kompetansekløften?

 

Invester i lederstyrt Learning & Development (L&D)

Noe av svaret ligger i å fremme en kultur som prioriterer L&D, fra toppledelsen til hver enkelt ansatt. 

Lykkes du med dette, bygger du et team med sterke ferdigheter innenfor ledelse, selvledelse, konflikthåndtering, produktivitet og andre egenskaper som er med på å styrke hele organisasjonen innenfra.

For å skape et miljø der læring er integrert i hverdagen, må du:

  • Gå foran som et godt eksempel
  • Fremme deling av kunnskap i teamet
  • Sette av tid til læring og utvikling
  • Kommunisere verdien av personlig utvikling for hele organisasjonen

Læringskultur gir ekte vinnerkultur

En læringskultur hvor de ansatte trives, krever at ledelsen gjør det den kan for å redusere arbeidsrelatert stress. I Arbeidslivsbarometeret 2023 oppgir faktisk mellom 30 og 40 % av arbeidstakerne at de føler seg utslitte etter en vanlig dag på jobb. Ikke akkurat optimalt for å bygge mestringsfølelse og motivasjon!

Kurstilbudet hos Vital Learning utruster dine ansatte med ferdighetene de trenger for å håndtere utfordringer som stress, tankekaos og lav mestringsfølelse.

Med nok investering i kompetanseutvikling, kan organisasjoner ikke bare forbedre trivsel og produktivitet, men også styrke sin posisjon i markedet ved å tiltrekke seg de beste talentene. Sånt blir det en ekte vinnerkultur av.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen