Hvordan bruke AI sammen med GTD

Kunstig intelligens (AI) er nå tilgjengelig for daglig bruk på jobb. Hvordan bruke det i sammenheng med GTD, og hvordan kan AI forandre måten vi forholder oss til beslutningstaking og daglig arbeid? 

Denne artikkelen er basert på vår podcastepisode 88 om GTD og AI. Den finner du her. 

Metodikken Getting Things Done (GTD) har hjulpet mange med å øke produktiviteten og redusere stress. Med den raske fremveksten av kunstig intelligens (AI) og dens økende innvirkning på livene våre, oppstår nye muligheter for å forbedre GTD-praksisen.

Hvordan bruke AI sammen med GTD

AI utvikler seg raskt og integreres i en rekke verktøy, inkludert e-post og skriveprogrammer. Her er noen av de mest lovende bruksområdene hittil:

  • Oppgavehåndtering: AI-verktøy kan hjelpe deg med å holde styr på oppgavene dine og neste handlinger. Du kan organisere dem etter prioritet og tidsfrist og få påminnelser når de må fullføres. 
  • Korte ned informasjon: Bruk AI til å danne deg et overblikk over en stor rapport eller regneark. For eksempel er OpenAis Chat GPT egnet til å lage sammendrag av lange tekster.
  • E-post: AI-verktøyene i for eksempel Microsoft Outlook eller Google kan hjelpe deg med å filtrere og prioritere e-postene dine. De kan også svare på e-poster generert med utgangspunkt meldingens innhold. Dette kan hjelpe deg til “inbox zero”.
  • Planlegging: AI-verktøy kan hjelpe deg med å planlegge og koordinere prosjekter. De kan generere ideer, kategorisere oppgaver og lage lister. Hvis du fôrer AI med en liste du allerede har, for eksempel alt du må huske å gjøre før en ferietur, kan verktøyet hjelpe deg med å avdekke eventuelle mangler eller gjøre listen mer effektiv for deg.
  • Rapportering: AI-verktøy kan hjelpe deg med å rapportere fremdriften på prosjekter. Det skjer ved å generere rapporter basert på dataene du har samlet inn.
  • Skriving og presentasjoner: Prøv å bruke AI til å skrive utkast til tekster, eller lage utkast til presentasjoner i for eksempel Power Point. Dette kan hjelpe deg på vei hvis du står fast, eller gi deg inspirasjon til nye måter å presentere noe på.

AI og beslutningtaking

AI-verktøyene som er tilgjengelige nå er fremdeles på utviklingsstadiet, og det er begrenset hvor effektive de er. Noen ganger gjør de også rett og slett feil! Derfor må du alltid se over og bruke din egen vurderingsevne. Ikke glem at AI noen ganger gir deg dårlige råd.

Selv om det er mange måter AI kan hjelpe deg på i hverdagen, er det viktig å huske at AI ikke kan ta beslutninger for deg. Som Morten sa i podcasten: Hvis AI kan ta beslutninger for deg, vil du bli erstattet av AI. I stedet bør AI betraktes som et nyttig verktøy for å hjelpe deg med å bli mer effektiv i din GTD-praksis.

Med andre ord: AI blir et spennende og nyttig hjelpemiddel i tiden fremover, og er verdt å sette seg inn i. Vi tror at de som er flinke til å ta i bruk den nye teknologien får et konkurransefortrinn. Som en leder eller HR-leder vil vi derfor oppmuntre deg til å vurdere opplæring i bruk av AI-verktøy i tillegg til GTD-kurs.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen