Senk tempoet – få fart på produktiviteten

Vi lever i en tid hvor verden stadig går fortere og fortere og kravene til oss øker og øker. Nye løsninger implementeres lynraskt og vi rekker bare å oppdage at “Akkurat, har det blitt sånn nå ja.”

Kunnskapsarbeidere i vår tid bombarderes av seminartilbud om digitalisering og teknologi hvor man hører om en fremtid som visstnok allerede er her. Innholdet fascinerer noen, andre skremmes. Man får høre at må man må jobbe raskere og vise endringsvilje. Om du teller opp det mest brukte ordet fra slike seminarer er jeg ganske sikker på at endringsvilje kommer veldig høyt på lista. Har vi bare endringsvilje skal vi visstnok klare utfordringene så mye bedre.

I beste fall reiser dette minimum to spørsmål. Hva trenger jeg i så fall å endre på og hva må jeg gjøre så mye fortere? La meg kort rette lyset mot det jeg mener kan være kilden til svar på disse to spørsmålene.

Getting Things Done

Getting Things Done (GTD), rangeres av mange som den beste metoden innen personlig produktivitet i store deler av verden. Mange kaller GTD for gullstandarden. produktivNorge har levert GTD Fundamentet kurs i Norge siden 2013.

Som sertifisert kursholder i metoden tror jeg ikke det er tilfeldig at dette har slått så godt an i Norge. Vi er seriøse, ambisiøse og opptatt av å skape resultater.  Vi liker rett og slett å ha gode arbeidsverktøy. Gode arbeidsvaner og en systematisk metode skaper stor interesse og engasjement på kursene våre. På kort tid lærer man å forbedre produktiviteten og troen blir sterkere på hva man kan få til med mindre stress.

Hva må man endre på?

Hvis vi på våre kurs sa at du må endre på det ene og det andre og det tredje og det fjerde, vil du trolig reagere med skepsis.

Opplevelsen vår er at kursdeltagerne må kunne kjenne seg igjen i hva som gjør at oppgaver og prosjekter fra tid til annen ikke har den fremdriften vi ønsker. Når man ser dette vil man også oppleve hvor kraftfullt det er når man lærer seg å skrive ting ut av hodet. De fleste har satt opp en liste som en start på noe de vil ha gjort og opplevd at det har virkning. Denne vanen er en av tingene vi jobber med i våre kurs.

Så mitt forslag til hva man kan bruke litt endringsvilje på er å lære seg å skrive ting ut av hodet.

Senke tempoet

Så sier overskriften; Senk tempoet og få fart på produktiviteten! Hva mener vi med det?

Tenk deg selv i en stresset situasjon hvor du får en muntlig beskjed fra sjefen i forbifarten hvor du løper mellom to avtaler. Du hører hva det spørres etter og svarer i farta; ja da jeg skal ta det!

Du noterer raskt stikkordet; IT-prosjekt. Det holder, du vet jo så klart hva det gjelder. Men, så går bare tiden fra deg og plutselig har du ikke ringt leverandøren din for å få tak i den nye maskinvaren som skulle testes før fredag.

Det er her det lønner seg å senke tempoet. Det behøver allikevel ikke ta mer enn 10-15 sekunder å stille seg selv noen gode spørsmål og være presis når man beskriver hvilke handlinger man har. De ekstra sekundene du bruker kommer du til å få igjen mange ganger og skape stor fremdrift for deg.

Så når sjefen spør og vil følge opp den maskinvaren kan du svare: “Den kom inn i dag tidlig, vi tester rett etter lunsj.”

Velkommen på kurs!

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen