Stresset på skolen – lær GTD for unge

Stresset på skolen
Foto: Hordaland fylkeskommune

Forskningsrådets Kunnskapssenter for Utdanning gikk nylig gjennom 2000 nyere forskningsartikler om hva som gjør elever stresset på skolen. Etter en kritisk gjennomgang satt forskerne igjen med 33 studier som de mener er relevante for norsk skole. Arbeidet ble nylig presentert på en forskningsfrokost i Oslo, og du kan lese mer på forskning.no

Kort oppsummert fant forskerne tre ting som gjør elevene stresset: lekser og tidspress, egne ambisjoner, og sosiale relasjoner. I alle disse tilfellene så kommer stresset av at det ikke er samsvar mellom hvordan eleven tenker at noe bør være, og hvordan de opplever at det faktisk er. Stressnivået har videre vært stabilt de siste 16 årene, og jenter har jevnt over et høyere stressnivå enn gutter.

GTD for unge

Getting Things Done er en globalt anerkjent metodikk for å få ting gjort, uten stress. Vi har nå begynt å utvikle et gratis undervisningsopplegg i metodikken rettet mot barn og unge. Ved å ta i bruk GTD-verktøyene, vil elevene være mindre stresset på skolen og få mer oversikt og kontroll over sin hverdag. I tillegg vil de tilegne seg ferdigheter som er helt avgjørende når de senere skal ut i arbeidslivet. Som denne gjennomgangen fra Kunnskapssenter for Utdanning viser, så er behovet absolutt tilstede i skolen. Vi ønsker nå å tilby vår kunnskap og ekspertise innen GTD helt gratis til utvalgte skoler for å gjennomføre et pilotprosjekt. Når piloten er ferdig så vil vi tilgjengeliggjøre opplegget vi kommer frem for alle som ønsker det. Dette også helt gratis.

Vi er nå på utkikk etter lærere som kan tenke seg å bidra med sin kunnskap og kompetanse inn i dette prosjektet. Den enkelte bestemmer selv hvor mye tid man legger ned, og arbeidet består i å delta i en innovasjonsprosess via en digital plattform med både egne ideer og kommentarer/innspill til andres ideer. Hvis dette høres ut som noe som passer for deg, ta kontakt og skriv litt om deg selv.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen