GTD for par

Hvordan holde orden på hverdagen ved hjelp av GTD når man både bor og jobber sammen?

Vi skal ikke garantere at en samkjørt GTD-metodikk redder ekteskapet, men iallfall kan det vært lurt å være sammen om å få ting gjort! Spørsmålet er bare hvordan man skal gjøre det.

Lauren og Chris sendte inn spørsmål til podcasten vår Getting Things Done, og i episode 57 drøftet vi den spennende problemstillingen de brakte opp:

Paret forteller at de begge er begeistret for GTD og bruker det daglig, men at de strever med å få det til å fungere sammen som ett system. 

Her er fire av rådene vi ga dem.

  1. GTD er først og fremst et personlig system

Det finnes eksempler hvor det går fint å være to innenfor samme system, som for eksempel i et oppussingsprosjekt. Men som hovedregel bør GTD ses på som et personlig system. På individnivå tenker vi ulikt, assosierer forskjellig og har særegne behov. Derfor fungerer sjelden det samme systemet like godt for begge to!

  1. Bruk “venter på”

Siden GTD er et personlig system, anbefaler vi at par blir flinke til å bruke “venter på”. Det er en liste med ting du venter på for å komme videre i et prosjekt – altså noe utenfor ditt ansvar. Det kan for eksempel være at noen skal ringe deg tilbake. 

Når dere som par har hverandre på “venter på”-listen blir det tydelig hvem som tar ansvar for hva, og lettere å skape flyt i felles prosjekter. 

  1. Fordel ansvar mellom dere

I stedet for at dere begge skal ha et felles ansvar for alt, blir dere trolig mer produktive hvis dere deler listen i to. Ta hovedansvaret for hver deres oppgaver, og ta heller en statusgjennomgang ved behov.

  1. Separat ukentlig revisjon

Lauren og Chris skrev at deres felles ukentlige revisjon kunne ta 4 timer. Det er fryktelig lenge! For at revisjonene skal gå hurtigere, foreslo vi at paret gjør hver sin revisjon, og heller vurderer om de trenger en oppsamlende felles revisjon etter dette. Sannsynligvis holder det med individuelle revisjoner og god bruk av “venter på”-listen.

Vil du vite mer om ukentlig revisjon, forteller vi mer om det her. 

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen