Nye ferdigheter for en ny tid

Aftenposten - 14-04-2013 - Nye ferdigheter
Aftenposten – 14-04-2013 – Nye ferdigheter

Denne artikkelen om nye ferdigheter ble første gang publisert i Aftenposten i Jobbseksjonen på søndag 14. april 2013.  Se oversikt over alle publiserte artikler her.

For kun én generasjon siden bestod vår nasjon av fiskere, bønder, håndverkere og fabrikkarbeidere. I dag er vi nesten alle kunnskapsarbeidere. Å håndtere kunnskap og oppgaver er et fag. Ingen har lært deg dette. Du er satt til å lære deg det selv. Ikke rart om du er litt stresset!

Din systematikk for oppgavehåndtering er kritisk for hvor god jobb du gjør, hvor mye du klarer å produsere, og hvordan du som menneske opplever livet. Du har kanskje ikke tenkt over at oppgavehåndtering er et fag? Men det er det så absolutt. La meg forklare.

Som kunnskapsarbeider måles din dyktighet og verdi i evnen til å samle, sette sammen, og systematisere kunnskap – til noe som noen er villig til å betale deg penger for. I tillegg kommer naturligvis evne til å kommunisere og samhandle godt, men det er ikke temaet her.

“Hvor dyktig du er til å håndtere oppgaver er proporsjonalt med din produktivitet”

Skal du skape verdier med hodet, er du avhengig av å kunne navigere i store informasjonsmengder, sortere disse og sette dem sammen til noe nytt og nyskapende. Det i en verden hvor strømmen av informasjon er eksponentielt økende. Mengden av distraksjoner er ditto.

Stressfri oppgavehåndtering

Den gjennomsnittlige kunnskapsarbeideren i Norge sliter tidvis med oppgaverelatert stress: – Det er så mye å gjøre at jeg vet ikke hvor jeg skal starte! Dette gjelder selvsagt ikke deg. Men du kjenner kanskje noen som har det slik?

I denne spalten vil jeg reise problemstillinger vi som kunnskapsarbeidere støter på. Jeg vil gi deg enkle tips for hvordan du kan oppnå stressfri oppgavehåndtering i hverdagen. Til dette trenger vi å tilegne oss nye ferdigheter. Ferdigheter vi ikke er født med. Den gode nyheten er at disse ferdighetene enkelt kan læres. Utfordringen er å gjøre ferdighetene til gode vaner – og holde på dem.

Mange av tipsene vil være tuftet på Getting Things Done metodikken til David Allen. De vil være praktiske i tilnærmingen. Jeg vil også forklare litt av psykologien som ligger bak rådene jeg gir.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen