[Pressemelding] Kunnskapsarbeidere og produktivitet

Det snakkes mye om produktivitet i media etter at Produktivitetskommisjonen har presentert sin rapport.

Morten P. Røvik i firmaet Produktivnorge AS mener at den etterfølgende debatten tar en feil retning. Debatten i kunnskapstunge Norge handler for lite om hva den enkelte kunnskapsarbeider kan bidra med. Produktivitet starter og slutter nemlig der, hevder han.

Å håndtere kunnskap og oppgaver er et fag. Ingen har lært deg dette. Du er satt til å lære deg det selv. Din systematikk for oppgavehåndtering er kritisk for hvor god jobb du gjør, hvor mye du klarer å produsere, og hvordan du som menneske opplever livet. Du har kanskje ikke tenkt over at oppgavehåndtering er et fag? Men det er det så absolutt. – sier Røvik engasjert.

Kunnskapsarbeidere og produktivitet

Som kunnskapsarbeider måles din dyktighet og verdi i evnen til å samle, sette sammen, og systematisere kunnskap – til noe som noen er villig til å betale deg penger for.

Skal du skape verdi med hodet, er du avhengig av å kunne navigere i store informasjonsmengder, sortere disse og sette dem sammen til noe nytt og nyskapende. Og hvor dyktig du er til å håndtere oppgaver er proporsjonalt med din produktivitet. – sier Røvik.

Røvik mener at vi må fokusere på hvordan vi kan bli gode til å håndtere oppgaver og forpliktelser. På den måten blir vi mer produktive og kan møte fremtidens utfordringer. Skal vi bevare og videreutvikle Norge som et land hvor vekst skapes av forskning og forvaltning av kunnskap, så må faget “Oppgavehåndtering” inn i skoleverket som pensum. Og inn som bevisst arbeidsmetodikk på arbeidsplassen. Dette faget finnes og kan læres.

Pressekontakt: 
Morten P. Røvik
Mobil: 41021521
Ta kontakt her

Pressefoto av Morten P. Røvik
Fotograf: Morten Prom

Morten P Røvik
Morten P Røvik

Morten P Røvik er en erfaren foredragsholder og rådgiver.

Han er Skandinavias eneste sertifiserte GTD Master Trainer og brukt Getting Things Done i 8 år har undervist i 5 år. Morten han har fast spalte i Aftenposten hvor han skriver om produktivitet. Og han er med i  Aftenpostens ekspertpanel på jobb, karriere, jus og arbeidsliv.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen