Tenk som en pilot – Lær mest mulig av dine feil

Denne artikkelen er inspirert av følgende artikkel i The Muse: Thinking Like a Pilot Can Help You Bounce Back From Any Mistake – Here’s How 

Fighter airplanes with a clear sky backdrop

Både som jagerpilot og i mange andre yrker og roller hvor både innsatsen og stressfaktoren er høy, så legges det stor vekt på å være bevisst på de feilene som gjøres slik at alle kan lære av dem. Etter hver flytur må alle gjennom en obligatorisk debrief – en refleksjonsprosess hvor hver enkelt må se på hva man har lært, og hva man kan gjøre bedre neste gang.

Alle kan nikke og være enig i at dette er viktig, men i virkeligheten så dukker det alltid opp et møte, eller en oppgave eller en epost som bare må gjøres, og så finner man ikke tid til å stoppe opp og reflektere. Men, hvis jagerpiloter – med sin svært intensive og stressende hverdag – kan bruke tid på en debrief og innrømme sine feil, så kan du også. I Getting Things Done er dette et av de fem stegene på veien mot å mestre arbeidsflyten – Revidere.

Steg 1: Ta ansvar for din egen læring

Dersom du er ny i arbeidslivet, så er en av de største forskjellene at du nå har mye mer ansvar for din egen læring. Sjefen eller en mentor kan vise deg hvordan ting gjøres og støtte din faglige utvikling, men til syvende og sist så er det du som må sette av tid og prioritere det å reflektere fremfor det å utføre. Når du er ferdig med en oppgave eller et prosjekt, så er det altså ditt ansvar å lære mest mulig av det du har gjort, og du kan ikke vente på at noen andre skal dukke opp og gjøre det for deg.

Det betyr at du ikke kan debriefe noen andre enn deg selv. Når du reflekterer over hva som gikk bra og ikke, fokuser på hva du selv har gjort og hvilke feil du gjorde, ikke hva sjefen, kolleger, kunder eller andre har gjort. Det er mye lettere å endre sine egne strukturer og handlingsmønstre enn å skulle endre på alle andre.

Steg 2: Definer dine “flyvninger”

For å virkelig dra nytte av en slik strategisk debrief, må du finne ut hvilken gjentakende og viktig oppgave du vil fokusere på. I flyvåpenet er det en selvfølge: flyvninger. Etter hver flyvning går pilotene gjennom hva de gjorde feil og hva de gjorde riktig. Selv om din jobb sannsynligvis gjennomføres i lavere høyde, har du sikkert noen repeterende oppgaver som er sentrale for din rolle i organisasjonen. Disse er dine “flyvninger”.

“Flyvninger” for en selger:

 • Samtale med kundene
 • Lage presentasjon for en pitch
 • Presentere produkt/tjeneste
 • Lose kunder gjennom salgstrakten

“Flyvninger” for en HR-ansatt:

 • Månedlig statusmøte
 • Rekruttering
 • Onboarding
 • Medarbeidersamtaler

Alle har ulike flyvninger, så finn ut hva dine er, og velg deg en type flyvning som du ønsker å jobbe med og forbedre. Lag deretter en sjekkliste med alle handlinger som må utføres for å komme fra start til slutt på din flyvning.

 • Hvilke forberedelser må du gjøre?
 • Hvilke konkrete handlinger må du utføre underveis i flyvningen?
 • Hvordan avslutter du en flyvning?

Ideen her er å tenke klokt og smart på forhånd. Når du så skal utføre selve flyvningen, kan du konsentrere deg om å utføre handlingene på best mulig måte.

Steg 3: Gjennomfør en kort og enkel debrief

Gjennomfør en debrief med deg selv etter hver flyvning. Du trenger bare noen få minutter hvor du spør deg selv: Hva gikk bra? Hva gikk ikke så bra som jeg hadde tenkt eller skulle ønske? Hva kan jeg gjøre bedre neste gang? Gå gjennom sjekklisten din, og velg deg to eller tre ting som du tror du kan forbedre.

For å ansvarliggjøre seg selv, kan det være en god ide å skrive ned en logg fra debriefene dine. Da får du en unik innsikt i din egen refleksjonsprosess som vil hjelpe deg å debriefe bedre. Prøv også å ta med deg det har du lært inn i medarbeidersamtaler og andre formelle samtaler med din leder. Når du deler dine utviklingsmål med andre, blir det lettere å nå dem.

Det aller viktigste er egentlig å ikke vente til noe skjærer seg fullstendig før du begynner å debriefe. Gjør dette til en del av din arbeidsrutine, til og med når alt går på skinner. På den måten blir læring og egenrefleksjon en vane, og du vil oppleve en gradvis forbedring, skritt for skritt. Det kan til og med hjelpe deg å unngå katastrofale feiltrinn. Hvis krisen likevel skulle oppstå, kan du være trygg på at din refleksjonsvane hjelper deg å finne ut av hva som gikk galt, og sørger for at du gjør det bedre neste gang.

Steg 4: Velg ut hva du skal gjøre annerledes (og vær konkret!)

Når du oppdager noe som må endres, kan det være fristende å nøye seg med: “Dette må vi gjøre bedre neste gang”.  Men det er ikke nok. Gå i detalj på hvilke konkrete handlinger som kan forbedres. Dette handler om å identifisere alle de neste handlingene som tar deg gjennom din flyvning.

Oppdater så din sjekkliste med nye eller endrede punkter og handlinger, slik at den stadig blir bedre.

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen