PRODUKTIVITET LØNNER SEG

EFFEKTIVITET

Ni av ti GTD-alumni bekrefter en varig adferdsendring knyttet til hvordan de disponerer sin tid. De rapporterer også at de nye ferdighetene i snitt sparer dem for 21 til 40 minutter daglig. En av tre deltakere rapporterer at de sparer minst 41 minutter daglig fordi de bruker sine GTD-ferdigheter.

MÅLOPPNÅELSE

Qualtrics kurset sine nyansatte i Getting Things Done for å hjelpe dem komme raskt igang i bedriften. 100% av de som gjennomførte kursprogrammet rapporterte at de var bedre i stand til å overholde tidsfrister og levere i henhold til sine forpliktelser. 96% sa at GTD hjalp dem å forbedre sin effektivitet i hverdagen eller sin evne til å gjennomføre uten å bli distrahert.

KVALITET

Åtte av ti kursdeltakere hos MasterControl, et IT-selskap, fortalte at GTD hjalp dem å behandle sin e-postinnboks bedre. Teamet rapporterte også en betydelig samvariasjon mellom de nye GTD-ferdighetene og en positiv trend i kundenes tilbakemeldinger.

UTFØRELSE

Undersøkelser gjort av VitalSmarts viser at for de som bruker GTD er det 55 ganger mindre sannsynlig å oppgi at de begynner på prosjekter som aldri blir ferdige, og 18 ganger mindre sannsynlig å oppgi at de ofte føler seg overveldet.

 

DELTAKELSE

Team som er enige om hvordan de skal håndtere og utføre oppgavene, har lagt grunnlaget for en kultur som preges av tillit og deltakelse. Når produktivitetsflausene er historie, stoler medarbeiderne på at forespørsler og forpliktelser blir fulgt opp. Og når arbeidsbelastningen er jevnt fordelt i et team hvor alle deltar fullt ut, er det mindre sannsynlig at dine mest verdifulle deltakere blir utbrente. Toppsjefen i Menlo Innovations oppgir at det å lære ferdighetene i GTD ikke bare skapte resultater, men også reduserte stress og økte gleden på arbeidsplassen.

 

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen