VG Helg om Slik får du ting gjort

I dag har VG Helg en 5-siders sak om Getting Things Done®. Journalisten Christina Eriksen og fotograf Karin Beate Nøsterud tok turen til et “GTD Making it all Work” dagsseminar London. Seminarholder var opphavsmannen til GTD®
metodikken; David Allen

Jeg er veldig fornøyd med at flere får høre om GTD® !

Og folk som starter med GTD® blir ofte veldig begeistret. Metodikken virker inn på deres opplevelse av virkeligheten, og erfaringen av oversikt, kontroll og bedre samvittighet kan frembringe en lett euforisk tilstand som er ny for mange. Man bobler over av begeistring.

Sett utenfra kan kanskje en slik euforisk tilstand virke litt voldsom. Artikkelen bruker begreper som hentyder til “menighet, halleluja og frelse” i større grad enn jeg hadde håpet på.

Er du en av de som har lest artikkelen og vil vite mer om Getting Things Done, kan du lese mer her:

Hvilket bilde synes du artikkelen maler av GTD®? Legg igjen din kommentar under faksimilene!

[box type=”info”]eufori’ -en (gj nlat fra gr ‘velvære’) sterk lykkefølelse, opprømthet[/box]

Book et møte

Klikk for å finne et tidspunkt som passer deg
og book et møte direkte med Morten Røvik.
Morten Røvik
Morten Røvik - Senior Master Trainer
Skroll til toppen